Chính Sách Quyền Riêng Tư
Bảo vệ sự riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính của khách hàng và khách truy cập trang web là một trong những ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư sau đây giải thích cách GloviceFX thu thập và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Các đối tượng liên quan đến "GloviceFX" trong Chính sách quyền riêng tư này bao gồm tất cả các công ty và bộ phận của GloviceFX.
Bằng cách mở tài khoản GloviceFX hoặc bằng cách sử dụng trang web GloviceFX, bạn đồng ý với việc GloviceFX thu thập và sử dụng thông tin cá nhân như được giải thích trong Chính sách quyền riêng tư này.
Thu Thập Thông Tin Cá Nhân
"Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn trực tiếp từ bạn và gián tiếp do mối quan hệ của bạn với chúng tôi. GloviceFX có thể sử dụng thông tin thu thập được từ bạn để xác minh danh tính và thông tin liên hệ của bạn, thiết lập tài khoản giao dịch, cấp số tài khoản và mật khẩu an toàn, duy trì hoạt động tài khoản của bạn và liên hệ với bạn bằng thông tin tài khoản, cùng một số lý do khác. Thông tin này cũng giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của chúng tôi dành cho bạn, tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn và thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi bổ sung mà bạn có thể quan tâm."
"Phần lớn thông tin chúng tôi thu thập là do bạn trực tiếp cung cấp. Thông tin này bao gồm chi tiết liên hệ của bạn, tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ e-mail, dữ liệu nhận dạng cá nhân mà chúng tôi buộc phải thu thập theo pháp luật, bao gồm số an sinh xã hội, số hộ chiếu/ hoặc mã số thuế và thông tin theo yêu cầu của pháp luật để đánh giá kinh nghiệm giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn, bao gồm thu nhập hàng năm, giá trị ròng và vốn rủi ro hiện có của bạn. Chúng tôi cũng thu thập thông tin nhân khẩu học khi bạn mở tài khoản, bao gồm cả giới tính, ngày sinh, nghề nghiệp và tình trạng việc làm."
"Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin này bằng cách hoàn thành đơn đăng ký tài khoản và các tài liệu liên quan, bằng cách gửi e-mail cho chúng tôi hoặc bằng cách gửi thông tin để đáp lại chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt. Thông tin chúng tôi thu thập gián tiếp từ bạn bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP) của bạn, loại trình duyệt, hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), dấu thời gian, lịch sử giao dịch. Nếu bạn đóng tài khoản của mình, GloviceFX sẽ giữ lại thông tin của bạn, nhưng chỉ sử dụng thông tin đó để tuân thủ các yêu cầu quy định và liên hệ với bạn theo định kỳ cung cấp cho bạn cơ hội để kích hoạt lại tài khoản của bạn hoặc tham gia vào các ưu đãi khác. "
Cookies
"Chúng tôi sử dụng cookie và đèn hiệu web (còn được gọi là thẻ hành động hoặc gif đơn pixel) và các công nghệ khác (gọi chung là" cookie ") để cung cấp cho chúng tôi dữ liệu mà chúng tôi có thể sử dụng để cải thiện trải nghiệm của bạn và hiểu rõ hơn về bạn. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được gửi từ máy chủ Web có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn. Cookies cho phép chúng tôi ghi nhớ cách bạn đã truy cập vào website, lúc bạn quay lại, các trang mà bạn đã truy cập, và cũng để xác nhận bạn đã đăng nhập khi trình duyệt web của bạn yêu cầu.. Chúng tôi có thể liên kết thông tin chúng tôi lưu trữ trong cookie với thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn gửi trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ 3 nào. Cookie chỉ có thể đọc được bởi chúng tôi và không chứa bất kỳ thông tin cá nhân cũng như không chứa thông tin tài khoản hoặc mật khẩu nào. Chúng tôi không thể và sẽ không thu thập thông tin về các trang web khác mà bạn đã truy cập."
"Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sử dụng trang web về khách truy cập với các công ty quảng cáo có uy tín để nhằm mục đích quảng cáo trên Internet. Thông tin được chia sẻ không thể nhận dạng cá nhân. Chúng tôi cũng có thể sử dụng phần mềm của bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng và khối lượng thông tin thống kê bao gồm yêu cầu trang, yêu cầu biểu mẫu và các đường dẫn - theo dõi này có thể đặt cookie thay mặt cho GloviceFX."
"Tất cả các trình duyệt web đều có cài đặt cho phép bạn chặn cookie. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi với trình duyệt cho phép cookie, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie như đã được mô tả ở trên. Nếu bạn chọn chặn cookie, bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhưng một số chức năng có thể không hoạt động như được thiết kế như là Chia sẻ Thông tin Cá nhân với các chi nhánh của GloviceFX và các bên thứ ba không liên kết. GloviceFX không bán, cấp phép, cho thuê hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ chi nhánh hoặc bên thứ ba nào vì bất kỳ lý do gì, ngoại trừ như được mô tả bên dưới."
"GloviceFX có thể chia sẻ thông tin với các chi nhánh nếu thông tin được yêu cầu để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc để cung cấp cho bạn cơ hội tham gia vào các sản phẩm hoặc dịch vụ mà các chi nhánh của chúng tôi cung cấp."
"Để giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ của mình cho bạn, chúng tôi có thể thuê một doanh nghiệp khác để giúp chúng tôi thực hiện các chức năng nội bộ nhất định, chẳng hạn như xử lý tài khoản, hoàn thành, dịch vụ khách hàng, khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng hoặc các hoạt động thu thập dữ liệu khác có liên quan đến doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bên thứ ba không liên kết thông tin khách hàng từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và / hoặc địa chỉ e-mail của bạn, để giúp chúng tôi phân tích và xác định nhu cầu của khách hàng, thông báo cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ cung cấp hoặc tiến hành chung tiếp thị và nghiên cứu thị trường cho chúng tôi."
"GloviceFX cũng thúc đẩy quan hệ đối tác và liên minh với các bên thứ ba không liên kết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, có giá trị cho khách hàng của chúng tôi. Để đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ này đáp ứng nhu cầu của bạn và được phân phối một cách hữu ích và phù hợp, GloviceFX có thể chia sẻ một số thông tin cá nhân với các bên thứ ba không liên kết này."
"Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên thứ ba không liên kết mà chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân không công khai của bạn phải giữ bí mật thông tin của bạn và chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích giới hạn mà chúng tôi đã giao kết với họ hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật. Ngoài ra, khi phiếu mua hàng được cung cấp cho bạn bởi các bên thứ ba không liên kết, chúng tôi thường yêu cầu họ công khai rằng các đề nghị được mở rộng do mối quan hệ của bạn với chúng tôi. Chúng tôi cũng cố gắng đảm bảo rằng các bên thứ ba không liên kết này duy trì các quy trình bảo mật dữ liệu thích hợp để đề phòng việc sử dụng hoặc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của bạn."
"Khi luật pháp yêu cầu, GloviceFX có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba hoặc các cơ quan quản lý, thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các cơ quan thu thập hoặc báo cáo tín dụng hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc bất động sản."
"Nếu bất kỳ lúc nào bạn chọn mua một sản phẩm hoặc dịch vụ do một công ty khác cung cấp, chẳng hạn như bằng cách nhấp vào quảng cáo trên trang web do GloviceFX sở hữu hoặc kiểm soát, bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn chia sẻ với công ty đó sẽ không còn bị quản lý bởi Chính sách riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc nội dung của các trang web mà chúng tôi liên kết đến và chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng hoặc bảo vệ thông tin do bạn cung cấp hoặc được thu thập bởi các trang web đó. Bất cứ khi nào bạn chọn liên kết với một đồng trang web có thương hiệu hoặc đến một trang web được liên kết, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký hoặc thông tin khác. Vui lòng lưu ý rằng thông tin bạn đang cung cấp sẽ được chuyển cho bên thứ ba và bạn phải tự làm quen với chính sách bảo mật do bên thứ ba đó công bố."
Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân
"Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin cá nhân không công khai của bạn. Khi bạn mở tài khoản với chúng tôi, bạn sẽ được cấp số tài khoản, ID người dùng và mật khẩu duy nhất. Chỉ một số giới hạn nhân viên GloviceFX cần biết thông tin này sẽ có quyền truy cập vào nó. Hãy nhớ rằng bạn chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc duy trì bí mật về số tài khoản, ID người dùng và mật khẩu của mình. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai."
"Chúng tôi sử dụng chứng chỉ CA (tổ chức cung cấp chứng chỉ số) để xác thực các trang web của chúng tôi, giao dịch an toàn và các ứng dụng dành cho khách hàng, cho phép bạn xác minh được rằng bạn được kết nối với các trang web của chúng tôi bởi / với bạn. Chúng tôi tiến hành kiểm tra nội bộ thường xuyên về các thủ tục và tình hình thực tế kinh doanh của chúng tôi, kiểm tra các tiêu chuẩn bảo mật và quyền truy cập thông tin để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn."
Các Thay Đổi Đối Với Chính Sách Quyền Riêng Tư Và Chọn Không Tham Gia
'Trong trường hợp, GloviceFX thay đổi nghiêm trọng Chính sách quyền riêng tư này, Chính sách về riêng tư đã sửa đổi sẽ nhanh chóng được đăng lên các trang web của chúng tôi. Bằng cách mở một tài khoản với chúng tôi, bạn được coi là đồng ý chấp nhận việc đăng Chính sách về quyền riêng tư đã sửa đổi dưới dạng điện tử trên trang web của chúng tôi như một thông báo thực tế cho bạn. Trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như để chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba không liên kết, bạn có thể thông báo cho chúng tôi rằng bạn muốn “chọn không tham gia” bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới. Lưu ý rằng đối với các tài khoản chung, một cuộc bầu chọn không tham gia được thực hiện bởi một chủ sở hữu tài khoản của một tài khoản chung sẽ áp dụng cho tất cả các chủ sở hữu tài khoản của tài khoản chung.
Một cuộc bầu cử chọn không tham gia phải được thực hiện cho từng tài khoản riêng biệt mà bạn có tại GloviceFX.' "Bất kỳ tranh chấp nào đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi đều phải tuân theo thông báo này và Thỏa thuận Khách hàng GloviceFX. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào mà Chính sách quyền riêng tư này không đề cập, vui lòng liên hệ với đại diện Dịch vụ Khách hàng."
Bạn có thể liên hệ với GloviceFX vì bất kỳ lý do gì theo Tuyên bố về Quyền riêng tư này, hoặc theo cách khác, như sau:

Email

support@glovicefx.com


Chi phí giao dịch cực thấp, không tin nhắn thông báo, đầy đủ STP và DMA, tính minh bạch tuyệt đối và công nghệ giao dịch mới nhất