HỒ SƠ CÔNG TY
Chúng tôi là những chuyên gia giao dịch ngoại hối, luôn tận tâm cung cấp dịch vụ và giá trị tốt nhất cho tất cả các nhà giao dịch.
Bảo vệ sự riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân, tài chính của khách hàng, khách truy cập trang web là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tuyên bố về Quyền riêng tư sau đây giải thích cách GloviceFX thu thập và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Các tham chiếu đến "GloviceFX" trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này bao gồm tất cả các công ty và bộ phận của GloviceFX.
Rửa tiền là hành vi chuyển đổi tiền / chính sách tiền tệ bất hợp pháp thành tiền / đầu tư có vẻ hợp pháp để ngăn chặn nguồn bất hợp pháp thực sự khỏi bị theo dõi.
Trách nhiệm cung cấp lời khuyên cho khách tham khảo loại hình đầu tư "tiết lộ rủi ro Sản phẩm và Dịch vụ"