I.B NHÀ MÔI GIỚI
Các Tính Năng Chính Của Chương Trình Giới Thiệu Nhà Môi Giới
  • Chương trình giảm giá hấp dẫn
  • Quản lý tài khoản IB cá nhân
  • Quy trình nhập môn đơn giản
  • MetaTrader 4, nền tảng giao dịch di động
  • Hoa hồng được trả vào tài khoản thưởng trong thời gian thực
  • Tài liệu tiếp thị bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau
  • Theo dõi nâng cao bằng cookies và báo cáo web
  • Theo dõi mọi cú nhấp chuột, hiển thị và đăng ký
Kiếm hoa hồng không giới hạn và xây dựng doanh nghiệp của bạn với tư cách là một trong những nhà giới thiệu người môi giới của chúng tôi. Càng thu hút nhiều khách hàng giao dịch - bạn càng nhận được nhiều hơn từ mức chênh lệch.